Ova obavijest o zaštiti privatnosti pojašnjava kako će se podaci (“Podaci”) koje vi dajete - a koje prikuplja – IVECO S.p.A. (“mi”, “nas”, “naš”, ili “Tvrtka”) na ovoj stranici obrađivati u skladu s važećim zakonima i propisima. Mi smo predani čuvanju i zaštiti vaše privatnosti.

1. KAKO DOBIVAMO PODATKE

Prikupljati, obrađivati i spremati se mogu sljedeći podaci:

Obično nam vi dostavljate te Podatke, ali u nekim slučajevima mi možemo prikupiti Podatke o vama putem treće strane ili iz javnih evidencija. Mi štitimo Podatke dobivene od treće strane sukladno praksi opisanoj u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti.

2. KAKO UPOTREBLJAVAMO PODATKE

Dobivene podatke možemo obrađivati u sljedeće svrhe:

Podaci se prikupljaju i obrađuju na temelju ugovora i našeg jasnog i legitimnog interesa za obradu sukladno točkama (i), (ii) te na temelju vaše izričite privole u marketinške svrhe pojašnjene u točkama (iii), (iv). Napominjemo da ako ste dali svoju privolu, istu možete povući u bilo kojem trenutku.

Podaci se mogu obrađivati elektronički unutar informatičkih sustava i ručno, u tiskanom obliku. Podaci će se obrađivati i spremati tijekom čitavog njihovog životnog ciklusa uz sigurnost i povjerljivost istih u skladu s načelima poštenosti, zakonitosti i transparentnosti, te u skladu s odredbama važećih zakona i propisa.

3. POSLJEDICE NEPRUŽANJA PODATAKA

Davanje podataka nikad nije obvezno. Međutim, ukoliko ne date Podatke potrebne za pružanje usluge ili dobivanje proizvoda, a koji su označeni kao obvezni, to nas može spriječiti u pružanju tražene usluge ili proizvoda ili može dovesti do pružanja neoptimalne usluge ili proizvoda. S druge strane, nepružanje Podataka čije davanje je označeno kao neobavezno, u svakom slučaju dozvoljava pristup usluzi ili dobivanje proizvoda.

4. KAKO DIJELIMO VAŠE PODATKE

Mi smo dio CNH Industrial grupe, globalnog lidera u investicijskom sektoru. Podaci se mogu dijeliti i slati našim podružnicama i povezanim društvima unutar CNH Industrial grupe, pouzdanim vanjskim stranama, pružateljima usluga, ovlaštenim distributerima i poslovnim partnerima, čije je sjedište unutar i izvan Europske unije, koji su pod određenim ugovornim obvezama i koji ih mogu upotrebljavati isključivo u gore navedene svrhe.

Podaci se mogu slati trećim stranama u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, radi provedbe i održavanja naše sigurnosti i sigurnosti CNH Industrial grupe, radi zaštite naših prava i imovine kao i prava i imovine CNH Industrial grupe, radi odgovora na traženja javnih vlasti ili radi ostvarivanja naših prava pred sudskim vlastima.

5. KAKO PRENOSIMO VAŠE PODATKE

Radi provedbe obrade Podataka, kako je gore opisano, možemo prenositi Podatke u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), uključujući spremanje takvih Podataka u digitalne ili fizičke baze podataka kojima u naše ime upravljaju druge jedinice. Upravljanje bazama podataka i obrada Podataka ograničeni su na svrhe obrade i provode se sukladno primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako se Podaci prenose izvan EEA, Tvrtka će upotrijebiti sve prikladne ugovorne mjere kojima će jamčiti odgovarajuću zaštitu Podataka, uključujući – između ostalih – sporazume temeljene na Standardnim klauzulama o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija EU, a koji se primjenjuju na prijenos osobnih podatka izvan EEA.

6. POHRANJIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Podatke pohranjujemo u našim sustavima i arhivama onoliko vremena koliko je potrebno radi izvršenja svrha opisanih u ovoj obavijesti o zaštiti podataka, uzimajući u obzir, tamo gdje je primjenjivo, zakonske i ugovorne obveze.

Kada Podaci više nisu nužni za svrhu u koju su obrađivani, Podaci se brišu ili čuvaju u obliku koji ne dozvoljava identifikaciju ispitanika, pod uvjetom da nema pravne osnove ili dozvole za zadržavanje takvih Podataka. Možemo nastaviti pohranjivati Podatke na dulje razdoblje, budući da to može biti nužno za zaštitu naših interesa koji se odnose na potencijalnu odgovornost povezanu s pružanjem usluga ili proizvoda ili obradu Podataka.

Podaci obrađeni u marketinške svrhe bit će pohranjeni sve dok ne povučete svoju privolu, a u svakom slučaju u skladu s gore navedenim načelima i smjernicama koje daju relevantne vlasti za zaštitu privatnosti.

7. VODITELJ OBRADE PODATAKA

IVECO S.p.A., sa sjedištem u via Puglia 35, Torino (Italija) je Voditelj obrade podataka koje prikupi, obradi i pohrani u skladu s navedenim u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

8. VAŠA PRAVA U VEZI VAŠIH PODATAKA

Svoja prava možete ostvariti kako je definirano primjenjivim zakonima i propisima, a među njima su:

Svoja gore navedena prava možete ostvariti na sljedeće načine:

Ako nam pošaljete zahtjev, možda ćemo trebati dobiti dodatne osobne podatke od vas za potvrdu vašeg identiteta te ćemo vas po potrebni možda morati kontaktirati. Ti podaci, zajedno s Podacima koje već zadržavamo, će zatim biti obrađeni u svrhu provedbe vašeg zahtjeva, sukladno važećem zakonu. Tamo gdje je potrebno, neke će se informacije prenijeti drugim tvrtkama unutar ili izvan CNH Industrial grupe koje obrađuju vaše Podatke, kako bismo mogli udovoljiti vašem zahtjevu. Vaši će se podaci obrađivati u razdoblju potrebnom za procjenu i postupanje s vašim zahtjevom, nakon čega će vaši Podaci biti arhivirani tijekom odgovarajućeg vremenskog razdoblja koje nam omogućava da dokažemo kako je sa zahtjevom postupljeno točno i na vrijeme.

9. AŽURIRANJA OVE OBAVIJESTI O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Ova obavijest o zaštiti privatnosti ažurirana je u svibnju 2018. Zadržavamo pravo na povremene dopune ili ažuriranja obavijesti o zaštiti privatnosti koje će odražavati promjene u pravnim zahtjevima ili našim aktivnostima obrade. Sva ažuriranja će biti objavljena na ovoj internetskoj stranici i stupaju na snagu po postavljanju na istu. Stoga vas potičemo da redovno pregledavate ovu obavijest o zaštiti privatnosti kako biste znali kako mi štitimo vaše Podatke.

Pretplata na Newsletter

Odgovorite na sve sljedeće izjave

I have read the Privacy Notice and give my consent for the purposes and processes as detailed below:

Marketing: processing of my Data by IVECO S.p.A.Company, in hardcopy, by automated or electronic means including via mail or e-mail, phone (e.g. automated phone calls, SMS, MMS, fax) and any other mean (e.g. web sites, mobile apps), with the purpose of sending commercial communication as well as advertising on products and services.

Marketing Third Parties: communication of my Data to the IVECO S.p.A.Company sA’s subsidiaries and affiliates of the CNH Industrial Group as well as the authorized dealers and distribution and processing by them with the purpose of sending commercial communications as well as advertising on their products and services or perform market research.